Job Description

- Soạn thảo văn bản hành chính

- Các công việc hành chính văn phòng theo yêu cầu của Giám Đốc

- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

- Thực hiện công tác tuyển dụng.

- Kiểm soát chấm công, tính lương, thưởng và giải đáp thắc mắc về lương, thưởng cho CBCNV trong Công ty.

- Thực hiện công tác tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước.

- Quản lý hợp đồng lao động: Ký mới, gia hạn, chấm dứt, quyết định điều chỉnh, thuyên chuyển nhân sự ...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Trình độ học vấn (Education)
Lựa chọn nơi làm việc  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share:

Salary: 8,000,00012,000,000 VNĐ

Location: Hà nội

Team: Kỹ thuật

Application deadline: 09/10 — 31/10/2019