Job Description

- Triển khai các giải pháp ứng dụng trên nền tảng PHP

- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống;

- Làm thiết kế chi tiết và viết các tài liệu kỹ thuật khi được yêu cầu;

- Code và thực hiện Unit test theo tài liệu thiết kế từ đội BA

- Tham gia vào quá trình phát triển cho dự án ở thị trường Nhật Bản;

- Tham gia vào các hoạt động review tài liệu thiết kế cũng như mã nguồn.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit
Share:

Salary: 10,000,00016,000,000 VNĐ

Location: Hà nội

Team: Kỹ thuật

Application deadline: 09/10 — 31/10/2019